Företag och handel

Företag

Bergsbrunna Gård och Leraffär

Den äldsta kända företagsamheten i Bergsbrunna är förmodligen den lerförsäljning som förekom under Professor Nordlings och hans svärson spårvägsdirektör Johan Eriksson Ernfors tid som ägare av Bergsbrunna Södra Gård. Kassaböcker för Bergsbrunna Gård och Leraffär från början av 1900-talet som förvaras på Bergsbrunna gård upptar försäljning av lera till framför allt kakel/kakelugnstillverkare. I första hand i närområdet, men järnvägen möjliggjorde leverans även längre bort. T o m köpare i Helsingfors har noterats. I vilken hamn omlastning till båt skedde är inte känt.
Lertäkten för den ”vitbrännande leran” låg alldeles söder om Tegelbruket. Leran grävdes upp för hand och forslades i kärror dragna av oxar till torkställningar vid järnvägen. Den blöta leran lades upp där innan den i torkat tillstånd lastades på järnvägsvagn för vidare transport.  Den sista lerförsäljningen gjordes på 30-talet, berättar Inger och Alrik Ernfors. Spåren av lertäkten syns än i dag. Agronom Gunnar Ernfors upplät den på 1970-talet till träningsbana för motocross. Han berättar själv på intervjun 1982 att det var ett bra sätt att få motorburen ungdom att undvika att köra sönder stigarna i Lunsenskogen. (BILD på oxdragna kärran med lera finns i Sockenbok I, sid 284. Ev någon sida ur Kassaboken för BB Gård och Leraffär. Fördes av en syster till Gunnar ”Agronomen” Ernfors)

Tegelbruket

Norra Bergsbrunna Tegelbruk hade varit i drift i nästan 100 år när det stängdes för gott 1984. Det grundades på 1890-talet av kronolänsman Fryklöf och kronofogde Åström som då var nyblivna ägare av Bergsbrunna Norra Gård. Brukets skiftande historia innefattar ett antal olika ägare, ombyggnader och moderniseringar, varierande produktionsvolymer och anställda.

Bland ägarna 1900 – 1920 finns direktör Kock från Stockholm som även lät bygga stenhuset, Corps de logiet, ”Skolan”, som det senare kom att kallas. Det stod färdigt 1912. (Kolla!!). Hans affärsbekant grosshandlare Liljedahl tillsammans med Kocks sterbhus tog vid. Det var under den perioden som Liljedahl avstyckade de första tomterna med beteckningen Bergsbrunna Lanthem.

Mälardalens Tegelbruk som var en sammanslagning av ett 25-tal tegelbruk i Mälardalsområdet blev ny ägare till Bergsbrunna Tegelbruk1923. Dessförinnan hade den fem  våningar höga påbyggnaden i trä byggts. I mitten på 20-talet omfattade produktionen ca 3 miljoner tegeI sköttes ett 20-tal (??) säsongsanställda. I början av 40- talet tillkom en ugn och driften kunde hållas igång året runt.
(Exemplet Sundsvalls stora sjukhus byggdes med rött tegel fr BB Tegelbruk åren 1941-42 Kan nämnas i detta sammanhang?)
År 1947 förvärvades tegelbruket av Kooperativa Förbundet (KF). Tio år senare började bygget av ett nytt tegelbruk i anslutning till det gamla. Det nya kallades 21:an och stod klart 1961. Hela tillverkningen var mekaniserad utom sorteringen och man övergick till att enbart producera gult tegel. Arbetsstyrkan som tidigare varit ca 50 minskade till ca 20. Bergsbrunna Tegelbruk ansågs vara ett av Europas mest moderna. Det rådde stor efterfrågan på tegel och ännu en tillverkningslinje, 31:an, togs i bruk. Produktionen från båda anläggningarna uppgick vid 70-talets början till ca 18 miljoner tegel per år. När leran i lertagen i Bergsbrunna tog slut hämtades leran från nya lertag i Brillinge och Skälby.
Danelid  invigdes 1959 som Danmarks IFs hemmaplan för fotboll på platsen där det mesta av leran till Tegelbrukets produktion hade hämtats.  Läs mer om Danmarks IF.

 

 


Poängtera kopplingen till antalet egnahemsvillor 1935 – 45 som byggdes av tegelarbetare. I en fastighetsförteckning från 1950 med husen och de familjer med adress (Bergsbrunna)Villavägen, Dragonvägen, Gläntvägen, Hällvägen, Källstigen, Pumpvägen  (totalt 48 villor) arbetade 25 på tegelbruket!
Varför gjordes den förteckningen? Taxeringsskäl? Egnahemslån som krävde barn och viss ministandard?

Vid slutet av 70-talet byggdes det allt mindre med tegel i Sverige. I oktober 1982 lades tillverkningen i 21:an ner och i april 1984 släcktes alla ugnarna och tillverkningen upphörde helt.

Hans Alsén ( välkänd uppsalabo, s-politiker, kommunalråd i Uppsala, riksdagsledamot  1974 -82, landshövding i Uppsala 1986 – 92 , många styrelseuppdrag i arbetarrörelsens industribolag, bl a  styrelseordförande 1972 -86 i  Kooperativa Förbundet. En sommar under riksdagsmannaperioden jobbade han på Tegelbruket ”för att studera hur det går till att göra tegel”). Som styrelseordförande i KF var han med om beslutet att lägga ned verksamheten 1984.”Inget roligt eller lätt beslut, men tänkte att det måste jag stå för”. Direkt efter sammanträdet åkte han till tegelbruket. I ett rum för lagbasarna fanns en högtalare som han använde för att nå ut till alla med det tuffa budskapet: ”Tyvärr har vi idag beslutat att stänga tegelbruket och det blir ingen fortsatt drift. Nu finns jag här och ni är välkomna in och tala om vad ni tycker om det här”. Det gick en bra stund, men ingen kom. Till slut kom en stor kille in till mig, tittade mig i ögonen och sa: ”Det trodde jag tamejfan inte om dig”.

 

Så här berättade Hans Alsén när han var gäst vid Danmarks Hembygdsförenings årsmöte 2002. Han upplevde starkt att han förlorat deras förtroende. De hade väl hoppats att eftersom han bodde i Nåntuna, hade jobbat i bruket och kände många av gubbarna skulle han förhindra nedläggningen. Han kunde ändå konstatera att det ordnade sig ganska hyggligt för gubbarna. Många fick nya jobb, en del var i åldern att gå i pension och företaghotellet rymde många olika verksamheter.

 

Bild (fr 1939?) i ÅS 2010 gamla bruket  med gruppbild av arbetsstyrkan.
Bild  sid 11 Linds bok. Den gamla ringugnen.

Bild  i Sockenbok I sid 277 Färg Gamla bruket kvar det nya i tegel under uppbyggn eller hellre
Färgbild med  det gamla delvis rivet och nya byggnaden mer färdig ÅS 2010

Ljudillustration fr inspeln -82:: Nils Eklund, Villav 68, berättar om sina 17 år 1939 – 55.. Var mest brännare. Om arbetsförhållandena och olika uppgifter. Inskjutare, utskjutare etc

Tegelbruket blir företagshotell

I oktober 2010 arrangerade Danmarks Hembygdsförening en berättarkväll om Tegelbruket i Bergsbrunna. Ett 60-tal bergsbrunnabor hade samlats i Trillers festlokal i Tegelbruket. Owe Hedin berättade om Brukets historia och hans föredrag kryddades med många egna och andras minnen av såväl verksamhet som människor. Owes far, farfar och morfar arbetade på tegelbruket Han avslutade sitt föredrag med orden :
”Avveckling av en verksamhet kan som synes betyda utveckling av en annan”.

Efter nedläggningen köpte ett par olika fastighetsbolag fabrikslokalen med syfte att göra om den till företagshotell. 2010 blev Folke Andersson Fastighet AB  ny ägare och då fanns närmare 100 hyresgäster med mycket varierande verksamhet. År 2018 har man xx  med mycket skiftande verksamheter.

Några ex från den  varierande verksamheten:.

Trillers Mat och Bröd. Startade som kafé Linné inne i Uppsala och skapade den berömda Linnébullen. De behövde större lokaler för sin växande bageriverksamhet och flyttade till Företagshotellet Tegelbruket 1989. Verksamheten utökades och 2009 bytte man namn till Trillers Mat & Bröd som omfattar bageri, catering, kafeer och brödbutiker på ett antal ställen i Uppsala och lunchrestaurang och festlokal i Tegelbruket. Hela familjen Triller är engagerade i verksamheten: Lotta, hennes man, mamma och alla fem barnen med resp. Ett verkligt familjeföretag! trillermatochbröd.se
Trillers Bakade en tid det EU ursprungsmärkta kokta rågbröd ”Upplandskubb”  (Kalix löjrom och Upplandskubben 2 svenska livsmedelprodukter som har fått denna EU skyddsklassning.)

 Ytterligare några ex på företag och verksamhet som visar variationen

 

Sällsamt Mellanspel
Våren 1998 blev det tömda tegelbruket spelplats för några föreställningar av teaterstycket  Pingst av David Elgar med Jasenko Selimovic som regissör och flera kända namn bland skådespelarna. Publiken flyttades mellan fyra olika scener som var uppbyggda i gångarna.
( Flykting från Balkan början av 1990-talet, konstnärlig ledare teater i Gbg, senare statssekreterare Arbetsmarkn/integration (Fp/Liberalerna), EU-parlamentariker)
Ev  Läs mer om teater på bruket (Tidningslägg i UNT, programblad fr Uppsala Stadsteater?)

Övriga företag i Bergsbrunna
  1. Byströms husgerådsfabrik. Erik Byström med hustru Elsa kom på 20-talet från Örnsköldsvik till Sundby Iskåpsfabrik vid Kuggebro. På tomten med nuvarande adress Bergsbrunna Villaväg 40 uppfördes 1930 fabrikslokalen och 1940 stod fabrikör Bystöms boningshus klart. Stora leveranser med tvättbrädan Björnbrädet gick via järnväg till KFs butiker runtom i landet och ”finns hos alla järnhandlare i riket”. Den fick en renässans på 6o-talet som skiffelboard. En tvättbräda blev t o m recyclad 2005 av konstnären Edgar S i tavlan Fiskeskutan (privat ägo, foto Lindström).
    Fabrikslokalen finns fortfarande kvar på tomten. Villan blev tillbyggd i samband med att familjen Erik och Annagreta Dyring köpte fastigheten 196x(?)

Bild annonsen i Sockenbok I, sid 286. Ev även foto på Tavlan)

Lång uppräkning finns i Mats PM  och Kent Linds bok Ange om möjligt aktuell adress och bild på hus om kvar

Seleco (filter till massaindustrin?)

Lundqvists cafe och Bageri (konditor Egron Lundqvist 1946 .  Hörnet Gårdsv – Skogsvägen    Bild K Lind  sid.
Hönseri
Charkuteri/slaktare (en Andersson som blev  Andersson och Tillman Kolla!!
Många hantverkare av olika slag, ofta egna företagare. Ex på ngn som fortfar är verksam 2018?
Arvidsson & xx Bygg AB i Tomtebo/Fanjunkarvillan Villavägen 13
Under 2000-talet är många av bergsbrunnaborna  egenföretagare och konsulter inom nya branscher som service, ekonomi, handel och verksamma inom de båda  universiteten. Många  pendlar till jobb i Stockholm och andra orter i Mälardalen. En del bor i villor byggda av tegelbruksarbetare.

 

Affärer för vårt dagliga bröd

Här Historien om Tegelmästare Knutssons affär 1923, Johanssonfamiljen (1983 blev det ICA-affär)

 Bergsbrunna Pizzeria 2018   Nytagen Bild med hemkörnings bilen framför

Skriv också om SO Johanssons isbana bakom huset, sponsor till DIF etc
Ingar Bruces intervju med Gerd Johansson som blev berättelse.

OBS ta in HBFs berättarkväll om Affärerna i DK socken  i mars 2018. Bilder och berättelser

Bilder från ÅS 2016 och K Lind sid 48 + 49 . Gärna den med stataren August Björk och Hulda.