Vi och vår webbplats

Var börjar Bergsbrunnas historia?
I slutet av 1970-talet tog en grupp nyinflyttade och gamla Bergsbrunnabor – tillika medlemmar i Bergsbrunna Egnahemsförening – sig an att samla material, bilder och berättelser om Bergsbrunna. Efter några år av hembygdsforskning kunde vi trycka en 28-sidig skrift BERGSBRUNNA  forntid och nutid. Ett annat resultat av gruppens arbete var bildandet av Danmarks Hembygdsförening 1986.(länk till Dkhbf)

Drygt 30 år har gått sedan dess. Nu har en delvis ny grupp Bergsbrunnabor – tillika medlemmar i Bergsbrunna Hembygdsförening – i nästan två år arbetat med ett nytt dokumentationsprojekt med arbetsnamnet Bergsbrunnas historia 1922 – 2022.

Bild ”nya historiegruppen”.

Det är inte bara för att Egnahemsföreningen kan fira sitt 100-årsjubileum 2022. Ännu viktigare för oss har varit att i ord och bild och ljud berätta om den fantastiska utveckling som samhället Bergsbrunna genomgått under 1900-talet. En utveckling och förändring som fortsätter med oförminskad takt på 2000-talet:

Kring 1910 fanns Bergsbrunna Norra och Södra gård, några dragon-och soldattorp, StationsAnders hus och de första sommarstugorna som anställda på Almqvist&Wiksell byggde (länk Lantmäterikartan 1861, Järnvägen inprickad);
ytterligare sommarhus och de första tegelbruksarbetarnas självbyggen på Norra gårdens  och Hushållsskolans tomtavstyckningar tillkom 1920 -30;
bruksarbetarnas egnahemsrörelsebyggen i huvudsak på tomter från Norra gårdens och Skolans avstyckningar 1930-50, (länk listan: Bb-bor, adresser, husnamn1950)
nya tomtavstyckningar, ombyggnader och nybyggen skedde 1950-2000
de senaste tjugo årens förtätning och moderna bungalows med pooler, hoppdynor, dubbelgarage, designade trädgårdar, utrullbara gräsmattor, färdigväxta häckar och prydnadsträd.
Dessutom påverkas Bergsbrunna i högsta grad av Uppsalas expansion med stadsdelen Sävjas tillkomst 1970 – 2000 och på senare tid planen för nya stadsdelen Uppsala Södra med ny station.

Karta/kartor från planförslagen??

Istället för att trycka en bok har vi valt den nya tekniken och ger Bergsbrunnas historia en egen webbplats. Med en egen webbplats kan man göra vårt omfattande material om Bergsbrunna tillgängligt för alla intresserade och det blir dessutom enkelt att hålla uppdaterat och följa med i tidens förändringar. På webbplatsen bergsbrunnashistoria.se skall den intresserade få svar på frågor man kan ha om allt märkvärdigt, intressant och spännande som finns, har funnits, har hänt och händer och de människor som byggt, bott och verkat i Bergsbrunna. Det gäller för de som har bott här sedan lång tid såväl som nyblivna och kommande Bergsbrunnabor.

Vi som arbetat med insamling av material och byggt webbplatsen: Här eller via ”läs mer” presentation av gruppen + webbmaster. Och annan fakta om webb och kontakt etc

Webbplatsen har xx menyer/kapitel (justera!)

  • Namnet Bergsbrunna
  • Bergsbrunnas vägar
  • Hus och gårdar
  • Järnväg, post
  • Företag och handel
  • Skolverksamhet på Norra Gården
  • Föreningar
  • Bergsbrunna i kommunalpolitiken

Under varje meny finns underrubriker/informationsobjekt där man via länkar/läs mer=>  kan klicka vidare till berättelser, bilder, utdrag ur och referenser till annan dokumentation som ger mer information och berättelser om det du vill veta mer om.

Välkommen att surfa vidare i Bergsbrunnas egna Wikipedia!